نوع فعالیت

طراحی خط لوله کشی و انشعابات آب خنک کننده و لوله کشی هوای تجهیزات خط بدنه رانا

حجم کار (میلیون ریال)

200

محل فعالیت

شرکت ایران خودرو

مئت اجرا

8 ماه

کارفرما

شرکت تام ایران خودرو

بازگشت به بالا