نوع فعالیت

طراحی و نظارت تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان مسکونی زعفرانیه آصف نشاط

حجم کار (میلیون ریال)

100

محل فعالیت

تهران

مدت اجرا

2 ماه

کارفرما

مهندس معصومی

بازگشت به بالا