نوع فعالیت

طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی و الکتریک مجتمع تجاری و فرهنگی شهید سلیمانی

حجم کار (میلیون ریال)

100

محل فعالیت

تهران

مدت اجرا

2 ماه

کارفرما

مهندس مقدم

بازگشت به بالا