نوع فعالیت

عملیات طراحی، تهیه و نصب و راه اندازی تأسیسات برقی و گازرسانی ایسیکو ایران خودرو

حجم کار (میلیون ریال)

3.300

محل فعالیت

ایران خودرو

مدت اجرا

7 ماه

کارفرما

ايسيکو ايران خودرو

بازگشت به بالا