نوع فعالیت

پروژه (EPC) فضای داخلی تالار الماس واقع در ایران مال

حجم کار (میلیون ریال)

محل فعالیت

تهران منطقه 22

مدت اجرا

کارفرما

شرکت توسعه ساختمانی البرز تات

بازگشت به بالا